Skip to main content
  • Geen borg
  • Scherpe prijzen door eigen afvalverwerking
  • Bestellen zonder account mogelijk
  • All-in prijzen

Bestellen

Wisselen

Ophalen

Na dagenlang of wekenlang klussen wilt u zo snel mogelijk terug naar het normale leven. De klus is geklaard en uw nieuwe woonkamer, slaapkamer of badkamer kan gebruikt worden. Op dat moment wilt u natuurlijk zo snel mogelijk van al het afval af, zodat u optimaal kunt genieten van het resultaat. Om te voorkomen dat u meerdere malen op en neer moet rijden naar de gemeentelijke stortplaats kunt u ervoor kiezen om bij onze containerverhuur een kluscontainer te huren. Met een kluscontainer kunt snel uw afval bij elkaar verzamelen en is het afval binnen enkele dagen verdwenen zonder dat u moeite hoeft te doen. In deze tekst wordt beschreven welke type kluscontainers er zijn, zodat u de juiste kiest.

De kluscontainer voor bouwafval

De eerste kluscontainer is bouwafval container. Als u na het klussen de volgende afvalsoorten heeft, dan kunt u de bouw afvalcontainer goed gebruiken, namelijk gips, gibo, vloerbedekking, glas, grofvuil, papier, karton, puin, plastic, hout en/of kunststof. Als u na het klussen afvalsoorten heeft, die niet in het lijstje van toegestane afvalsoorten staan, dan kunt u niet kiezen voor de bouw afvalcontainer. De volgende afvalsoorten mag u in ieder geval niet in de bouw afvalcontainer deponeren: olie, koelkasten, autobanden, vriezers, dak afval, vetresten, accu’s en/of asbest of asbest vergelijkend materiaal. Het kan voorkomen dat wij het toestaan om matrassen in de bouw afvalcontainer te gooien. Kijk op onze website voor het regelement omtrent matrassen. Het is echter wel vaak het geval dat u een toeslag van 50 euro moet betalen wanneer u een matras door ons wilt laten afvoeren. Een alternatieve optie is dat u het matras naar de gemeentelijke stortplaats brengt.

De kluscontainer voor houtafval

De tweede kluscontainer is de houtafval container. Als u na het klussen de volgende afvalsoorten heeft kunt u de hout afvalcontainer goed gebruiken, namelijk: houten platen, spaanplaat, zachtboard, geperst hout, hardboard en/of kozijnen. Als u na het klussen andere soorten hout heeft dan in het lijstje van toegestane houtsoorten, dan kunt u niet kiezen voor de hout afvalcontainer. De volgende houtsoorten en andere afvalsoorten zijn in ieder geval niet toegestaan: struiken, bomen, asbest of asbest vergelijkend materiaal, hout met kunststof, beschoeiingen en/of geïmpregneerd hout.

De kluscontainer voor grondafval

De derde kluscontainer is de grondafval container. Als u na het klussen veel grond over heeft dan kunt u de grond afvalcontainer goed gebruiken. Het moet dan wel om de volgende grondsoorten en andere afvalsoorten gaan: aarde, veen, klei, zand, graszoden, tuinaarde en/of grasmatten. Heeft u daarentegen juist andere afvalsoorten dan grond, bijvoorbeeld hout, grind, boomstronken, wortels, plastic en/of olie, dan kunt u niet kiezen voor de grond afvalcontainer. Ook kan het zo zijn dat u grond vervuild met PFOA wilt laten afvoeren. Bekijk van tevoren op onze website of wij die optie aanbieden of neem contact met ons op. PFOA is namelijk een chemische stof, die apart gescheiden moet worden van normale aarde om te voorkomen dat de grond andere gebieden zal vervuilen. De regels omtrent het afvoeren van grond vervuild met PFOA staan omschreven in het tijdelijk handelingskader opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PFOA komt vaker voor in de provincie Zuid-Holland, aangezien fabrieken in Dordrecht verantwoordelijk waren voor de uitstoot van PFOA. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft bodemmonsters laten onderzoeken en daaruit kunnen concluderen dat de bodem geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor bewoners van Zuid-Holland. Aangezien afvalverwerkers verplicht zijn de grond te analyseren is het huren van een grondcontainer voor vervuilde grond duurder dan het huren van de normale grondcontainer.

De kluscontainer voor puinafval

De vierde kluscontainer is voor puinafval. Als u na het klussen veel puin over heeft dan kunt u de puin afvalcontainer goed gebruiken. Het moet dan wel om de volgende soort puin en andere afvalsoorten gaan: bakstenen, stenen, dakpannen, grindtegels en/of metselpuin. Het is niet de bedoeling dat u ander materiaal dan puin in de puin afvalcontainer gooit. De volgende afvalsoorten zijn daarom niet toegestaan: dakgrind, puinzakken, gips, asfalt en/of asbest of asbest vergelijkend materiaal.

De kluscontainer voor grofvuilafval

De vijfde kluscontainer is voor grofvuil. Klanten bestellen vaak de grofvuil afvalcontainer wanneer ze hun oude interieur kwijt willen of eventueel een nieuwe badkamer hebben geïnstalleerd. Het is bij oude meubels goed om te weten dat het duurzamer is om de meubels naar een kringloopwinkel te brengen wanneer ze niet kapot zijn. Wanneer producten in de afvalverwerking terecht komen kunnen ze namelijk niet allemaal gerecycled worden. Mocht het zo zijn dat de meubels niet intact zijn, dan kunt u ze uiteraard wel het best in een grofvuil afvalcontainer deponeren. Als u naast meubels over de volgende afvalsoorten beschikt dan kunt u een grofvuil afvalcontainer goed gebruiken, namelijk: kunststof, tegels, sanitair, afvalhout, sloophout, fietsen, puin, tuinmeubels, hout, metalen en/of raambekleding. U kunt er uiteraard voor kiezen om uw matras in de grofvuilcontainer te deponeren. Houdt dan wel rekening met de 50 euro toeslag per matras. Mocht u juist andere afvalsoorten hebben dan op de toegestane lijst staan dan kunt u beter niet kiezen voor een grofvuil afvalcontainer. De volgende afvalsoorten zijn in ieder geval verboden: vriezers, koelkasten, verblikken, vetresten, spuitbussen, chemisch materiaal, dakleer, autobanden, kitspuiten en/of asbest of asbest vergelijkend materiaal.

De kluscontainer voor groenafval

De zesde kluscontainer is voor groenafval. Deze kluscontainer wordt uiteraard vaak gebruikt wanneer mensen aan het werk zijn in de tuin. Als u na het werken in de tuin de volgende afvalsoorten heeft, dan kunt u de hout afvalcontainer goed gebruiken, namelijk snoei afval, maai afval, struiken, hooi en stro, plantenresten, takken en/of gft-afval. De volgende afvalsoorten mag u niet in de groen afvalcontainer deponeren na het klussen: zand, steen, bewerkt hout, grond en/of ander afval dan groenafval.